Tři králové Omalovánky

"Tři králové, známí také jako Tři mudrci nebo Tři mágové, jsou postavy spojené s biblickým vyprávěním o narození Ježíše Krista.

Vánoční betlém - Tři králové

Omalovánky vánočního betlému
Vidíme scénu před vánočním betlémem. Nad ním létá andělíček. Vidíme Ježíška ležícího v jeslích a jeho rodiče, tedy Marii a Josefa. Zdá se, že...

Tři králové

Tři králové - omalovánky pro děti k vytisknutí
Tři králové se vydali na dlouhou cestu, aby našli novorozeného Ježíše. Měli s sebou dary v podobě zlata, kadidla a myrhy, aby je předali Kristu. Vybarvěte obrázek...

Tři králové s dary

Tři králové omalovánky s dárky pro děti k vytisknutí
Tento obrázek je poměrně obtížný, obsahuje mnoho prvků, ale jsem si jistý, že to zvládnete. Zde jsou Tři králové s dary pro Ježíše. Je vidět, že jejich...

Tři králové u jesliček

Omalovánky tří králů v betlémě k vytisknutí
Obrázek nám ukazuje stáj, kde byl Ježíšek počat. Jeho matka Marie a Josef jsou zde a společně se starají o malého. Vpravo...

Tři králové nabízejí dary

omalovánky tři králové dávají dary
Když Tři králové přišli k Ježíši, padli na kolena a poklonili se mu. Každý z nich měl dar, který chtěl předat tomu, kdo se narodil. Vybarvi krále...

Tři králové vedou velbloudy

vybarvení tří králů vedoucích velbloudy
Tři králové museli vykonat velkou cestu, aby se dostali do místa Ježíšova narození. Vedla je betlémská hvězda viditelná nad jejich hlavami. Každý z králů ...

KATEGORIE

Tři králové nad Ježíškem k vytisknutí

Tři králové nad Ježíšem

Tři králové z Východu přišli přivítat narozeného Ježíše a přinesli mu jako dary zlato, kadidlo a myrhu. Na obrázku vidíme...
omalovánky tří králů u jesliček k vytisknutí

Tři králové u betléma

Obrázek nám ukazuje nejkrásnější okamžik svátků, kterými Vánoce určitě jsou. Betlém a narození dítěte je velkým symbolem pro...
vybarvení tří králů, kteří dávají dary Ježíši

Tři králové dávají dary Ježíši

Byla už noc, když Tři králové našli stáj s Ježíškem. Jak vidíme na obrázku, Matka Maria se drží...
omalovánky tři králové pohádkové postavy k vytisknutí

Pohádkové postavy Tří králů

Na obrázku vidíme Tři krále v pohádkové verzi. Přišli zdaleka, aby obdarovali narozeného Ježíše. Každý z nich...
omalovánky dárky od Tří králů

Dárky od Tří králů

Podle legend rozšířených katolickou církví se po narození Krista vydali Tři králové z Východu, aby novorozené dítě našli. Jako...
Omalovánky tři - 3 králové k vytištění

Tři králové omalovánky

Na obrázku vidíme tři krále, kteří šli přivítat Ježíška. Byli to Kasper (Casper), Melchior a Baltazar,...

Informace

Popis: Tři králové jsou postavy, které se podle Nového zákona přišly do Betléma poklonit novorozenému Ježíši. Přinesli s sebou dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Biblický kontext: Příběh o Třech králích pochází z Matoušova evangelia (2,1-12) v Novém zákoně. Podle tohoto vyprávění šli králové za hvězdou, která je dovedla k místu Ježíšova narození.

Symbolika darů: Zlato, kadidlo a myrha byly dary se symbolickým významem. Zlato představovalo Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo odkazovalo na jeho božství a myrha byla spojena s jeho lidskou přirozeností a utrpením.

Kulturní představení: Ve výtvarném umění a lidové kultuře jsou Tři králové často zobrazováni jako postavy různého vzhledu, pocházející z různých regionů a nesoucí jména Melchior, Gaspar a Baltazar.

Zjevení Páně: Svátek Zjevení Páně (Epifanie), který připomíná příchod králů k Ježíši, se slaví v mnoha zemích. Tento svátek se slaví s různými obřady a zvyky v závislosti na kultuře.

Ikona Božího zjevení: Příběh o Třech králích je důležitou součástí křesťanského vyprávění o Božím zjevení v podobě Ježíše Krista.

Vzdělávací hodnota: Příběh o Zjevení Páně se často používá v náboženské výchově a katechezi jako nástroj pro zprostředkování biblických událostí a jejich významu.

Ikonografie a umění: Tři králové jsou častým motivem v ikonografii, malířství, sochařství a dalších formách sakrálního umění.

Teologické interpretace: V křesťanské teologii existují různé výklady významu Tří králů, které se týkají jejich role v kázání o Ježíši jako Králi, Knězi a Člověku.

Mezi věrností a tradicí: Příběh Tří králů kombinuje biblické prvky s kulturními tradicemi a obrazy a vytváří tak složitý a fascinující příběh.

Zajímavá fakta

  1. Tři mudrci z Východu: V Matoušově evangeliu jsou popsáni jako "mudrci z východu", ale jejich jména ani počet nejsou zmíněny. Jména Melchior, Gaspar a Baltazar pocházejí z tradice a poprvé se objevují v textu Tertuliána ze 3. století.
  2. Proroctví a betlémská hvězda: Podle křesťanské tradice objevili Tři králové neobyčejnou hvězdu, která jim ukázala cestu k narození Ježíše. Jedná se o odkaz na proroctví z knihy Numeri ve Starém zákoně.
  3. Symbolika darů: Tři králové přinesli Ježíši tři vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizuje Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo představuje jeho božskou přirozenost a myrha je spojena s jeho lidskou přirozeností a utrpením.
  4. Zjevení Páně - Zjevení Páně: V křesťanské tradici se svátek Zjevení Páně (Epifanie) slaví 6. ledna. Tento svátek připomíná příchod králů do Betléma a událost Božího zjevení Ježíše světu.
  5. Balthazar - Král z Afriky: Podle tradice byl Baltazar zobrazován jako muž afrického původu, proto je někdy zobrazován s tmavou barvou pleti. Jeho darem byl barevný krystal kadidla.
  6. Ikony a sakrální umění: Tři králové jsou častým motivem v sakrálním umění, ať už v malířství, sochařství nebo křesťanské ikonografii. Vyobrazení králů mají velký náboženský a kulturní význam.
  7. Kulturní rituály a tradice: V mnoha zemích, zejména v katolických, se slaví svátek Zjevení Páně, často doprovázený procesím nebo liturgickými obřady.
  8. Symbol jednoty národů: Příchod Tří králů symbolicky představuje jednotu všech lidí a národů v uctívání Ježíše jako Mesiáše.
  9. Přítomnost v populární kultuře: Příběh Tří králů ovlivnil lidovou kulturu. Objevují se v literatuře, filmech, vánočních koledách a dalších uměleckých dílech.
  10. Teologický význam: Přítomnost Tří králů v příběhu o Ježíšově narození má také hluboký teologický význam a zdůrazňuje univerzální význam hlásání evangelia pro všechny lidi.
.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }