Ochránce Bionicle

Ochránce Bionicle omalovánkyProtektorami byli starsi mieszka?ców wioski Okoto. Mieszkali w wioskach na ca?ej wyspie. By?o sze?? typów, z których ka?dy odpowiada? odpowiednio sze?ciu regionom Okoto: Obro?ca Ognia, Obro?ca D?ungli, Obro?ca Wody, Obro?ca Lodu, Obro?ca Kamienia i Obro?ca Ziemi. Obro?cy istniej? od czasów staro?ytnych, a ka?dy z nich broni swojego regionu, a ca?a szóstka pracuje razem, by broni? ca?ej wyspy. Pokoloruj obrazek ulubionymi kredkami.