Brouk žalud
Obrázek nám ukazuje malého brouka, který je na listu. Vedle něj vidíte dva žaludy. Červ má velké oči a je na něm vidět velké množství nohou. Brouk je bohužel šedý a nezabarvený, což je smutné. Vezměte si pastelky a vybarvěte ho, aby se usmál.