Brouk s drápy
Před sebou vidíme malého brouka, který leží na zemi a nehýbe se. Je to brouk. Má mnoho párů nohou a tvrdý krunýř. Jeho oči nejsou vidět, ale zvýrazňují je jeho krásné, ale tvrdé a nebezpečné drápy, kterými dokáže uchopit a rozdrtit potravu.