Marie s dítětem
Obraz matky s dítětem je velmi častý, protože vztah mezi dítětem a matkou je vztah, na kterém závisí mnoho věcí v životě dítěte. Na obrázku je matka s dítětem. Poznáváte tyto údaje? Čím se vyznačují? Vybarvěte obrázek barvami, které si spojujete s postavami na obrázku.