Marie Královna polská
Panna Maria a její dítě Ježíš jsou na obraze zobrazeni jako symbolické postavy, které dávají ze sebe to, co lidé, kteří se na ně obracejí, mohou potřebovat. Vybarvěte obrázek tak, aby Panna Maria a dítě byli oblečeni do krásných šatů, které budou mít význam.