OmalovánkyOmalovánky RůznéAztécké omalovánky

Aztécké omalovánky

Aztékové byli starověký kmen mezoamerického původu, který existoval od 13. do 16. století na území dnešního Mexika. Jejich kmen se skládal z mnoha různých etnických skupin žijících v oblasti Mexika a Guadalajary. Kmen Aztéků měl velmi silný náboženský, sociální a politický systém, který ovlivnil dějiny a kulturu Mexika. Byla to jedna z nejvyspělejších předkolumbovských civilizací.

Aztécká historie

Aztékové měli obzvláště silné ženy a jejich společnost byla částečně matriarchální. Pro aztécké náboženství byla zásadní víra v bohy a buddhismus. Vládli velkou diktaturou, kterou částečně schvaloval bůh Tlalocan. Aztécké náboženství se skládalo z rituálních darů obětovaných mrtvým a bohům. Aztékové měli velmi rozvinutý vzdělávací systém, v němž bylo povinností rodičů vychovávat své děti a učit je dobrým mravům a formulovat pravdu.

Jak Aztékové zemřeli?
V roce 1521 zaútočili na Aztéky španělští conquistadoři pod vedením Hernána Cortése. Konkurence se značnou silovou a technologickou převahou a také mor, s nímž Aztékové neměli žádné zkušenosti, vedly k jejich pádu. Když se Aztékové nakonec vzdali, byla celá aztécká civilizace během několika let zničena.