Pohádkové postavy Moany

omalovánky postav z pohádky MoanaTui je náčelníkem lidu na ostrově Motunui, kde nahradil svého otce. Stejně jako její manžel Tui, i Sina nabádá Moanu, aby přijala svůj domov na ostrově a dodržovala Tuiho zákon, který zakazuje komukoli plavit se na útesu. Jak Vaiana dospívá, přijímá přání svých rodičů a Sina ji spolu s manželem připravuje na to, že se jednoho dne stane příští náčelnicí Motunui. Snažte se při malování tohoto obrazu nepřekročit hranici.