Tytu?owa posta? z bajki Moana

kolorowanka tytu?owa posta? z bajki MoanaJak opisuje Gramma Tala, Moana wyró?nia si? z t?umu. Jest kochaj?ca morze, uparta, silna wola, praktycznie nieustraszona i sprawna fizycznie. Chocia? miewa chwile zw?tpienia, jest bardzo dumna z tego, kim jest i generalnie jest zbyt uparta, by wycofywa? si? z nowych wyzwa?. Moana podchodzi do nowych do?wiadcze? i zada? z najwy?sz? powag? i b?dzie walczy? o to, co ceni, nawet gdy wszystko wydaje si? stracone. Pokoloruj obrazek ulubionymi kolorami.