Uzavřená hrobka
V egyptské kultuře byli faraoni a bohatí lidé pohřbíváni v hrobkách. Byly vytvořeny dokonalé sarkofágy. Když zemřel, byl zavřen do hrobky i se zlatem a všemi cennostmi. Podle historie byli služebníci pohřbíváni společně se zesnulými. Vaším úkolem je přesně namalovat obrázek.