Velký brouk
Ilustrace nám ukazuje velkého brouka, který pravděpodobně stojí na zemi. Má šest nohou, kterými se může snadno pohybovat. Na hlavě má dvě tykadla a vedle nich je vidět kus silných zubů, kterými svírá potravu. Vybarvěte brouka.