Tschechische Hauptstadt
Czesk? stolic? jest Praga. To bardzo pi?kne i du?e miasto. Praga przepe?niona jest cudownym i starym budownictwem. Jak to, które widzisz na obrazku. Daj wodz? wyobra?ni i pokoloruj ten obrazek naj?adniej jak potrafisz. By?e? w Pradze? A mo?e chcia?by? tam pojecha?? Daj ten gotowy obrazek takiej osobie, z któr? by? chcia? pojecha?