Four hibiscus flowers

Four hibiscus flowers printable coloring bookHibiskus kwitnie bez przerwy od wczesnej wiosny, a? do pó?nej jesieni. Liczba kwiatów na ro?linie zale?y od jej wielko?ci ? im wi?ksza ro?lina tym wi?cej kwiatów. Niestety kwiaty s? bardzo krótkotrwa?? ozdob? ? kwiaty hibiskusa ?yj? zaledwie jeden dzie?. Dlatego trzeba jak najd?u?ej cieszy? nimi oko, gdy ju? w pe?ni zakwitn? w naszym ogrodzie. U?yj ró?nych kolorów maluj?c obrazek.