Old Town in Prague
Praga jest stolic? Czech. To bardzo pi?kne i ogromne miasto. Oczywi?cie ma cz??? star? oraz now?. W starej cz??ci zobaczy? mo?na mnóstwo bardzo starych budynków, które swoim widokiem zapieraj? dech w piersiach. Je?eli podoba ci si? widok z obrazka, na pewno w rzeczywisto?ci spodoba si? jeszcze bardziej