With hibiscus flower for children

coloring book with hibiscus flower for childrenHibiskus sta? si? ro?lin? popularn? w bran?y spo?ywczej, leczniczej i kosmetycznej z racji swojego bogactwa w substancje aktywne. Hibiskus znalaz? równie? szerokie zastosowanie na rynku kosmetycznym. Docenili go zw?aszcza producenci preparatów do skóry i w?osów. Kwiaty hibiskusa ?agodz? podra?nienia, a tak?e wykazuj? dzia?anie antybakteryjne. U?yj ró?nych kolorów maluj?c obrazek.