Hibiskuksen kukat

värityskirja hibiskuskukistaHibiskus, inaczej nazywany ró?? chi?sk? i ketmi?, to ro?lina pochodz?ca z Chin i Tajwanu. Przybiera ró?ne barwy: bia??, czerwon?, fioletow?, liliow?, niebiesk? czy pomara?czow?, wi?c mo?emy cieszy? si? ró?n? kolorystyk? tego pi?knego kwiatka. Z w?a?ciwo?ci tej ro?liny korzysta tak?e kosmetologia. Kwiaty hibiskusa s? sk?adnikiem dodawanym do od?ywek do w?osów, szamponów oraz kosmetyków wykazuj?cych dzia?anie regeneruj?ce. U?yj ró?nych kolorów maluj?c obrazek.