Joki värityskirja

Joet ovat luonnollisia vesivirtoja, jotka ovat yleensä yhteydessä suurempiin vesistöihin, kuten järviin, meriin tai valtameriin. Jokivesi virtaa tuulen ja muiden luonnonvoimien mukana. Veden virtaukseen joessa vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tarttuvuus ja koheesio, nestevastus, topografinen kaltevuus ja keskivirtaama.

River - värityssivut ja trivia

Joet ovat usein monimuotoisia sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti. Lisäksi jokainen joki on kokonsa sekä erilaisten ekologisten, hydrologisten ja geologisten näkökohtiensa vuoksi ainutlaatuinen. Jokiympäristöt ovat tärkeitä juomaveden, kasvillisuuden, ravinteiden ja hapen lähteitä eliöille. Ne voivat myös olla luonnonympäristöjä, jotka tarjoavat suojaa eläinlajeille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Tässä on luettelo maailman 10 pisimmästä joesta: Niili (6695 km), Amazon (6400 km), Jangtse (6300 km), Ob (5592 km), Parana (4880 km), Kongo (4700 km), Amur (4400 km), Lena (4400 km), Mekong (4350 km) ja Jukatan (4000 km).

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }