Tekijänoikeus

Kaikki rekisteröidyt merkit ja tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille. Materiaalit ovat peräisin avoimista lähteistä. Sivusto on tietolähde. Tällä sivustolla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Tämän sivuston sisältö on peräisin niin sanotuilta varastokuvasivustoilta eri lisensseillä kuvasta riippuen. Tarkistamme ja analysoimme kaikki käyttäjien lisäämät materiaalit. Jos omistat tekijänoikeudet johonkin tällä sivustolla olevaan materiaaliin, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Ilmoita sähköpostiviestissä perustiedot, kuten nimesi, linkki materiaaliin ja todiste siitä, että kuva/materiaali kuuluu sinulle.

Painettu kirja on 17 USC 512:n ja Digital Millennium Copyright Actin ("DMCA") mukainen. Toimintatapamme on vastata kaikkiin loukkausilmoituksiin ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin Digital Millennium Copyright Actin ("DMCA") ja muiden sovellettavien immateriaalioikeuslakien mukaisesti.