Három királyok színező könyv

"A három királyok, más néven a három bölcs vagy a három bölcs, Jézus Krisztus születéséről szóló bibliai beszámolóhoz kapcsolódó szereplők.

Karácsonyi bölcső - Három királyok

Színezőkönyv a karácsonyi betlehemes jelenetről
Látjuk a jelenetet a karácsonyi bölcső előtt. Egy kis angyalka repül fölötte. Látjuk a jászolban fekvő kis Jézust és szüleit, azaz Máriát és Józsefet. Úgy tűnik...

A három királyok

Három királyok nyomtatható színezőkönyv gyerekeknek
A három királyok hosszú útra indultak, hogy megtalálják az újszülött Jézust. Arany, tömjén és mirha ajándékokat vittek magukkal, hogy átadják Krisztusnak. Színezd ki a képet...

Három királyok ajándékokkal

Három királyok színező oldal nyomtatható ajándékokkal a gyermekek számára
Ez a kép elég nehéz, sok elemet tartalmaz, de biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Itt vannak a Háromkirályok, akik ajándékokat tartanak Jézusnak. Láthatod, hogy a...

A Háromkirályok a születésnapon

nyomtatható kifestőkönyv a három királyokról a betlehemes jelenetben
A képen az istálló látható, ahol a kis Jézus megfogant. Itt van az édesanyja, Mária és József, akik együtt vigyáznak a kicsire. Jobbra...

A Háromkirályok ajándékot adnak

színező oldal három királyok adnak ajándékokat
A három királyok Jézushoz érve térdre estek és hódoltak neki. Mindegyiküknek megvoltak az ajándékai, amelyeket a születendőnek akartak átadni. Színezd ki a királyokat...

A három királyok vezetik a tevéket

a tevéket vezető három királyok színezése
A háromkirályoknak hatalmas utat kellett megtenniük, hogy eljussanak Jézus születési helyére. A fejük felett látható betlehemi csillag vezette őket. A királyok mindegyike ...

KATEGÓRIÁK

nyomtatható Három királyok Jézus felett kifestőkönyv

Három királyok Jézus felett

A három királyok keletről érkeztek, hogy üdvözöljék a megszületett Jézust, és aranyat, tömjént és mirhát hoztak neki ajándékba. A képen látható...
nyomtatható színező oldal a három királyokról a születési jelenet közelében

Három királyok a betlehem közelében

A képen az ünnep legszebb pillanata látható, ami minden bizonnyal a karácsony. A betlehemezés és a születés egy nagyszerű szimbólum a...
színezés a három királyok adnak ajándékot Jézusnak

A Háromkirályok ajándékot adnak Jézusnak

Már éjszaka volt, amikor a Háromkirályok megtalálták az istállót a kis Jézussal. Amint a képen is láthatjuk, Mária anyja kapaszkodik...
színező oldal három királyok mese karakterek nyomtatható

Három királyok mesefigurák

A képen a Háromkirályokat látjuk egy mesebeli változatban. Messziről jöttek, hogy megajándékozzák a megszületett Jézust. Mindegyikük...
színező oldal ajándékok a Három Királyoktól

Ajándékok a Háromkirályoktól

A katolikus egyház által terjesztett legendák szerint Krisztus születése után a három királyok keletről elutaztak, hogy megtalálják az újszülöttet. Mint...
színezőkönyv három - 3 királyok nyomtatásra

Három királyok színező könyv

A képen 3 királyt látunk, akik elmentek, hogy üdvözöljék a kis Jézust. Ők voltak Kasper (Casper), Melchior és Balthazar,...

Információ

Leírás: A Háromkirályok azok a személyek, akik az Újszövetség szerint azért jöttek Betlehembe, hogy imádják az újszülött Jézust. Ajándékokat hoztak magukkal: aranyat, tömjént és mirhát.

Bibliai kontextus: A Háromkirályok története Máté evangéliumából (2:1-12) származik az Újszövetségben. E beszámoló szerint a királyok egy csillagot követtek, amely Jézus születési helyére vezette őket.

Az ajándékok szimbolikája: Az arany, a tömjén és a mirha szimbolikus jelentést hordozó ajándékok voltak. Az arany Jézus királyságát jelképezte, a tömjén az istenségére utalt, a mirha pedig az emberi természetére és szenvedésére.

Kulturális előadások: A képzőművészetben és a populáris kultúrában a Háromkirályokat gyakran különböző megjelenésű, különböző régiókból származó, Melchior, Gaspar és Balthazar nevet viselő alakokként ábrázolják.

Epifánia: Az Epifánia (Epifánia) ünnepét, amely a királyok Jézus érkezésére emlékezik, számos országban ünneplik. Ezt az ünnepet kultúrától függően különböző rítusokkal és szokásokkal ünneplik.

Az isteni kinyilatkoztatás ikonja: A Háromkirályok története fontos része annak a keresztény beszámolónak, amely Isten Jézus Krisztus alakjában való kinyilatkoztatásáról szól.

Oktatási érték: Az Epifánia történetét gyakran használják a hitoktatásban és a katekézisben a bibliai események és azok jelentésének közvetítésére.

Ikonográfia és művészet: A Háromkirályok gyakori motívum az ikonográfiában, a festészetben, a szobrászatban és a szakrális művészet más formáiban.

Teológiai értelmezések: A keresztény teológiában a Háromkirályok jelentőségét többféleképpen értelmezik, a Jézusról mint királyról, papról és emberről szóló igehirdetésben betöltött szerepükkel kapcsolatban.

A hűség és a hagyomány között: A Háromkirályok története a bibliai elemeket kulturális hagyományokkal és képekkel ötvözi, hogy egy összetett és lenyűgöző történetet hozzon létre.

Érdekes tények

  1. A három bölcs keletről: Máté evangéliumában "keletről jött bölcsek"-ként vannak leírva, de nevüket és számukat nem említi. Melchior, Gaspar és Balthasar neve a hagyományból származik, és először Tertullianus 3. századi szövegében jelenik meg.
  2. A próféciák és a betlehemi csillag: A keresztény hagyomány szerint a Háromkirályok felfedeztek egy rendkívüli csillagot, amely megmutatta nekik az utat Jézus születéséhez. Ez az Ószövetségben a Számok könyvének egyik próféciájára utal.
  3. Az ajándékok szimbolikája: A három királyok három értékes ajándékot hoztak Jézusnak: aranyat, tömjént és mirhát. Az arany Jézus királyságát jelképezi, a tömjén az ő isteni természetét, a mirha pedig az ő emberi természetét és szenvedését.
  4. Epifánia - Epiphany of the Epiphany: A keresztény hagyományban január 6-án ünneplik az Epifánia (Epifánia) ünnepét. Ez az ünnep a királyok betlehemi érkezésére és arra az eseményre emlékezik, amikor Isten kinyilatkoztatta Jézust a világnak.
  5. Balthazar - Király Afrikából: A hagyomány szerint Balthasart afrikai származású emberként ábrázolták, ezért néha sötét bőrszínnel ábrázolják. Ajándéka egy színes füstölőkristály volt.
  6. Ikonok és szakrális művészet: A Háromkirályok gyakori motívum a szakrális művészetben, legyen szó festészetről, szobrászatról vagy keresztény ikonográfiáról. A királyok képei nagy vallási és kulturális jelentőséggel bírnak.
  7. Kulturális rituálék és hagyományok: Sok országban, különösen a katolikus országokban, ünneplik az Epifániát, gyakran körmenetekkel vagy liturgikus szertartásokkal kísérve.
  8. A népek egységének szimbóluma: A három királyok érkezése szimbolikusan az összes nép és nemzet egységét jelképezi, akik Jézust mint Messiást imádják.
  9. Jelenlét a populáris kultúrában: A Háromkirályok története hatással volt a populáris kultúrára. Megjelenik az irodalomban, filmekben, karácsonyi énekekben és más művészeti alkotásokban.
  10. Teológiai jelentőség: A háromkirályok jelenléte Jézus születésének történetében mély teológiai jelentőséggel is bír, mivel hangsúlyozza az evangélium hirdetésének egyetemes jelentőségét minden ember számára.
.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }