Z kwiatkiem dla dziewczyn i ch?opców

kolorowanka z kwiatkiem dla dziewczyn i ch?opcówNa szczególn? uwag? zas?uguje tak?e pi?kny kolor kwiatów, które mog? przybiera? odcienie ciemnoczerwone, bia?e, ?ó?te lub niebiesko-fioletowe. Kwiaty hibiskusa wyró?nia tak?e kwa?ny smak i raczej ma?o wyczuwalny zapach. Pi?knie wygl?da w ogrodach, jest bardzo okaza?y i przykuwa uwag? innych. Ro?lina mo?e pochwali? si? jednymi z najwi?kszych kwiatów. W zale?no?ci jej odmiany maj? one rozmiar od 4 do nawet 15 centymetrów. U?yj ulubionych kredek do pokolorowania obrazka.