Disegni da colorare di Uki

.

?ó?w Uki

Kolorowanka ?ó?w Uki do druku
?ó?w jest do?? niskim zwierz?ciem i nie dosi?ga do wysokich elementów. Tak w?a?nie si? sta?o w jednym odcinku, gdy chcia? zje?? listek ze zbyt...

?ó?w Tortoise Uki

Kolorowanka ?ó?w Tortoise Uki do druku
Zjawi? si? gdy nagle znikn?? tort. Okaza?o si?, ?e gdy królik odk?ada? ciasto my?la?, ?e k?adzie go na kamie? a to by? w?a?nie ?ó?w...

Anatra soddisfatta

Libro da colorare stampabile dell'anatra soddisfatta
Bia?a kaczka pojawi?a si? w odcinku gdy chcia?a pochwali? si? swoim jajkiem. Uki wraz z królikiem pomogli jej. Aby dosta? si? na drug? stron?...

Giocare con i colori

Libro da colorare stampabile
W tej krainie wszyscy ?wietnie si? bawi?. Codziennie maj? du?o energii i dobry humor aby si? bawi? z przyjació?mi. Na obrazku pokazany jest akurat...

L'allegro Uki canta

Libro da colorare stampabile Merry Sleigh Uki
Ka?dy w krainie Ukiego jest weso?y i ma wielk? ch?? do zabawy. Nawet zjawiska pogodowe i atmosferyczne maj? dobry nastrój. Tak jak ksi??yc pojawia...

Uki posta?

Kolorowanka Uki posta? do druku
Uki to ?ó?ty stworek, maj?cy par? skrzyde? oraz jedno czó?ko na g?owie. Ka?dy najmniejszy widz dzi?ki niemu mo?e nauczy? si? podstawowych zasad dzia?ania w...

CATEGORIE

Libro da colorare Uki - canzone per bambini da stampare

Canzone dei bambini Uki

Wiewiórka to jeden z wielu przyjació? Ukiego w jego krainie. Pewnego razu ta wiewiórka postanowi?a si? do??czy? do zabaw...
Libro da colorare Fish Uki da stampare

Pesce Uki

W ca?ej krainie jest bardzo du?o ró?nych zwierz?t jak wiewiórka, królik, je? czy ?ó?w. W wodzie jest bardzo du?o...
Kolorowanka Posta? Uki dla dzieci do druku

Posta? Uki dla dzieci

Ta posta? jest niesamowita. Jest bardzo m?drym stworzeniem i uczy dzieci wielu rozmaitych rzeczy. Uki lubi uk?ada? ró?ne uk?adanki,...
Libro da colorare stampabile di farfalle Uki

Farfalla Uki

W pewnym odcinku Uki znalaz? na drzewie g?sienice. Sz?a sobie powoli a bohater zaj?? si? swoimi zaj?ciami i zawo?a?...
Libro da colorare Fiore Uki da stampare

Fiore Uki

Kiedy w pewnym odcinku Uki wpada niechc?cy na kwiatki, okazuje si?, ?e s? one do?? niesforne poniewa? na?laduj? zachowanie...
Libro da colorare stampabile Uki Book

Libro Uki

Ksi??yc w bajce Uki jest bardzo pomocny. Tak jak s?o?ce i czasem chmura pokazuj? bohaterowi kiedy ma si? zbudzi?...
Libro da colorare Uki rabbit da stampare

Królik Uki

W bajce Uki, królik ma ciemnoniebieski kolor, bia?y brzuszek i ró?owy nosek. Ma par? d?ugi uszu i wystaj?ce przednie...
Libro da colorare Uki riccio stampabile

Riccio Uki

Je?e to ma?e stworzenia, które maj? bardzo ostre kolce na grzbiecie. Niestety nieraz te kolce przeszkadzaj?, poniewa? bardzo ?atwo...

.