Yの字を覚える

学習文字Yの印刷可能な塗り絵Znasz literk? ?Y?? W j?zyku polskim bardzo rzadko wyst?puje ona jako pierwsza literka w s?owie. Jedynym takim s?owem jest ?yeti?. Literka ta jednak cz?sto wyst?puje po?rodku lub na ko?cu zdania. Pokoloruj literk? ?Y? naj?adniej jak potrafisz i nie wyjed? za linie.