Dom w zimie
Prosta malowanka dla dzieci do druku. Widzimy tutaj dwa domey obok siebie których dachy pokryte są grubą warstwą śniegu. Przed domem znajdują się drzewka które również całe są w śniegu. Do pokolorowania ten obrazek w zimowej pięknej scenerii.