koparka kopie rów kolorowanka do drukowaniaNieopodal drogi znajduje się rów. Jest to sztuczny, ręcznie lub maszynami wykopane zagłębienie. Służy do zbierania nadmiaru wody z okolicy. Rowy mają ujście do rzek, a rzeki mogą mieć ujście do morza. Pomaluj rów i namaluj kwiaty. W rowie żyją też ryby, żaby i wiele innych zwierząt.