Maryja i dzieci
Maryja jest postacią, do której dzieci najczęściej zwracają się w modlitwie. Na obrazku jest przedstawiona scena, w której Matka Boska objawia się dzieciom, podczas ich wspólnej modlitwy do niej. Pokoloruj obrazek, pamiętając o wszystkich jego elementach. Czy zauważyłeś baranka, który chowa się za drzewem?