Maryja z dziećmi
Maryja bardzo często jest przedstawiana jako symbol Matki wszystkich dzieci, do której każdy zawsze może zwrócić się w modlitwie o pomoc. Na obrazku jest przedstawiona w towarzystwie trójki dzieci oraz zwierząt wokół nich. Pokoloruj cały obrazek, takimi kolorami, aby był jak najbardziej radosny.