Widzimy tutaj na łące wypasające się owce. Mamy dużą owcę która jest matką jak również przy niej malutką. Jeszcze takiego obrazka w naszym spisie zabaw nie było.