praca w polu na traktorzeWidzimy rolnika na obrazku który to wybrał się w pole aby właśnie tam pracować i uprawiać pole.