Timmy Burch z South Park
Timmy Burch jest inwalidą. Do poruszania sie używa wózka inwalidzkiego. Jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej. Ma bardzo ubogie słownictwo.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }