Timmy Burch z South Park
Timmy Burch jest inwalidą. Do poruszania sie używa wózka inwalidzkiego. Jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej. Ma bardzo ubogie słownictwo.