Zawodnik hokeja
Zawodnik hokeja bardzo aktywnie bierze udział w meczu i obserwuje grę na boisku, pilnując bramki. Zwróć uwagę jak profesjonalnie jest ubrany. Policz, ile elementów stroju sportowego ma na sobie. Pokoloruj go odpowiednio, nie zapominając o kiju hokejowym. Pamiętaj też o bramce, która jest za nim.