Omaľovánky Tessellations

Teselácia, známa aj ako "mozaikovanie" alebo "delenie povrchu", sa vzťahuje na geometriu a umenie vytvárať vzory alebo obrazce opakovaním jedného alebo viacerých prvkov tak, aby medzi nimi neboli medzery a aby bol povrch vyplnený pravidelným a neprerušovaným spôsobom. Tesselácie majú mnoho aplikácií v matematike, umení, architektúre a dizajne.

Šablóna kvetinovej postavy

vyfarbovanie šablon s postavičkami v tvare kvetov
Šablóny, ktoré vidíte, majú tvar kvetov. Bolo by úžasné, keby ste každú z týchto kvetín vyfarbili inou farbou. Výsledkom je nádherná kvetinová koláž....

Šablóna s kruhmi

šablóna na vyfarbovanie s kruhmi na vytlačenie
Dnešná úloha, ktorú som pre vás pripravil, si vyžaduje použitie farieb a štetcov. Vyberte si niekoľko farieb podľa vlastného výberu, najlepšie však svoje obľúbené farby, a skúste....

Kruh zložený z čiarok

vyfarbenie kruhu z čiarok
Drahé deti, stojíte pred veľkou výzvou. Kruh, ktorý vidíte na obrázku, sa skladá z veľkého počtu čiar. Vyfarbenie každého dielu inou farbou zaberie ...

Prepojené okresy

Omaľovánky kruhy prepojené
Kombináciou rôznych geometrických tvarov dokážeme vytvoriť nové vzory, ktoré môžeme neskôr bez obáv vyfarbiť. Na vyššie uvedenom obrázku vidíme spojenie s...

Kruh so vzormi

vyfarbovací kruh so vzormi
Vyfarbovanie prináša veľkú radosť deťom, ale aj dospelým. Dodanie farby zaujímavým vzorom, ako je ten, ktorý vidíte teraz, si vyžaduje trochu sústredenia. Skvelý efekt môže mať...

Šablóna v kruhu so vzormi

vyfarbenie šablóny kruhu so vzormi
Grafika, ktorú teraz vidíte, môže byť výrazne farebná. Môžete však vytvoriť aj niečo fantastické. Stačí si pripraviť nožnice a pastelky alebo fixky. S pomocou...

KATEGÓRIE

vyfarbovanie šablón rôznymi číslami

Šablóna v rôznych číslach

Vyfarbite obrázok, ktorý vidíte, pomocou farieb. Ak nemáte žiadne po ruke, môžete použiť akékoľvek...
rámček na vyfarbovanie so vzormi

Rám so vzormi

Máte radi cikcaky? A čo iné vzory? Nech je ten hore farebný! Pripravte si farby, pastelky alebo fixky. Ak neodídete...
farebná kresba v tvare kruhu

Kruhové čiary

Pri pohľade na túto kresbu vás pravdepodobne napadne, či je možné ju vyfarbiť. Samozrejme, že je! Keď vyfarbíte jednotlivé prvky...
vyfarbovací obdĺžnik so vzormi

Vzorovaný obdĺžnik

Omaľovánky majú veľmi pozitívny vplyv na náš mozog. Rozvíjajú jeho rôzne sektory, čo nám umožňuje udržiavať tento orgán v dobrom stave...

informácie 

 1. Typy teselácie: Existujú tri základné typy teselácie, ktoré sa líšia usporiadaním prvkov:

  • Homogénne teselácie: všetky prvky sú rovnaké a dokonale do seba zapadajú a vytvárajú pravidelný vzor.
  • Polohomogénne teselácie: vzor sa skladá z dvoch alebo viacerých typov prvkov, ale každý typ do seba zapadá.
  • Heterogénne teselácie: vzor sa skladá z prvkov, ktoré do seba nezapadajú, čím sa vytvára chaotickejší vzor.
 2. Matematické aspekty: V matematike súvisia teselácie s geometriou, najmä s teóriou rovín a geometrických útvarov. Matematici skúmajú, ktoré rovinné útvary možno použiť na vytvorenie pravidelných teselácií a za akých podmienok.
 3. Umenie a dizajn: Tesselácie sa v priebehu storočí používali v rôznych umeleckých dielach a dizajne. Vyskytujú sa v mozaikách, vitrážach, keramike, textile a ďalších umeleckých oblastiach.
 4. Escher a teselácie: Holandský umelec M.C. Escher je známy vytváraním zložitých umeleckých diel pomocou tesel. Jeho diela často skúmajú nepredstaviteľné geometrické usporiadania, ktoré zdanlivo splývajú do nekonečna.
 5. Príklady v prírode: V prírode možno nájsť mnoho príkladov teselácie, napríklad usporiadanie šupiek ananásu, vzor šesťuholníkov vo včelom pláste alebo usporiadanie kôry niektorých druhov stromov.
 6. Vzory podlahy: Mnohé stavby a budovy na celom svete majú podlahy zdobené teseláciou, ktorá im dodáva jedinečný a umelecký vzhľad.
 7. Architektonické aplikácie: V architektúre sa teselácie môžu používať na navrhovanie vzorov na fasádach budov, mozaikách, podlahách alebo strechách.
 8. Vzdelávanie: Tesselácie sa často používajú vo vyučovaní matematiky ako prostriedok na predstavenie pojmov geometrie, vzorov a symetrie.
 9. Vytváranie vlastných vzorov: Moderné grafické nástroje umožňujú vytvárať vlastné teselné vzory. Stačí len vybrať prvky a vhodne ich rozmiestniť, čím vytvoríte zaujímavé kompozície.

trivia

 1. Tesselácie v prírode: Mnohé organizmy v prírode používajú teseláciu na optimálne využitie priestoru. Napríklad u včiel môžeme vidieť pravidelné šesťuholníkové vzory v ich plástoch.
 2. M.C. Escher - majster teselácie: M.C. Escher, slávny holandský grafik, je jedným z najznámejších umelcov, ktorí vo svojej tvorbe využívajú teselácie. Jeho diela, ako napríklad "Metamorfózy" a "Hore a dole", skúmajú nepredstaviteľné geometrické usporiadania.
 3. Mandaly a teselácie: V hinduizme a budhizme sú mandaly alebo geometrické obrazce s kruhovou symetriou typom tesselácie. Používajú sa ako meditačný a umelecký nástroj.
 4. Tesselácie na strechách: V islamskej architektúre sa teselácie vyskytujú na strechách mešít a iných budov. Tieto vzory sú jednou z foriem islamského umenia a ich zložité usporiadanie má estetický aj symbolický význam.
 5. Penroseove teselácie: Britský matematik a fyzik Roger Penrose vytvoril slávne "Penroseove teselácie", ktoré sú nehomogénnymi teseláciami, t. j. tvoria obrazce, v ktorých sa nevyskytuje tradičné opakujúce sa usporiadanie.
 6. Súťaže v teselácii: Existujú súťaže a umelecké podujatia, na ktorých umelci súťažia v tvorbe originálnych tesel. Takéto podujatia pomáhajú podporovať tvorivé myslenie a rozvíjať umelecké zručnosti.
 7. Interaktívne aplikácie: Mnohé interaktívne aplikácie a online nástroje umožňujú vytvárať vlastné teselné vzory. Je to skvelá príležitosť na skúmanie geometrie a kreatívneho dizajnu.
 8. Dizajnové aplikácie: Tesselácie sa používajú v mnohých oblastiach dizajnu, ako je textilný dizajn, keramika, grafický dizajn a interiérová architektúra.
 9. Tesselácie ako učenie a zábava: Učitelia často používajú teselácie ako vzdelávací nástroj na výučbu symetrie, vzorov a geometrie. Tvorba tesel môže byť zároveň skvelou formou tvorivej hry.
 10. Trojrozmerné teselácie: Okrem dvojrozmerných tesselácií existujú aj trojrozmerné tesselácie, ktoré vytvárajú opakujúce sa vzory v troch rozmeroch. Ide o pokročilú oblasť geometrie a matematiky.
.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }