Číslica - číslo 3
Poznajte číslo tri, jeho znak vidíte na obrázku. Celý obrys je obkreslený, takže okrem vyfarbenia pozadia môžete použiť pastelky a vyfarbiť aj číslo vo vnútri! Dajte sa do práce.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }