Cupcake so sviečkou
Ďalšia verzia koláčika, dnes výnimočne so sviečkou. Tento koláčik môžete použiť na oslavu narodenín, menín alebo inej významnej udalosti. Vyberte si ľubovoľnú farbu krému a posýpky. Obrázok starostlivo vyfarbite a nezabudnite pastelkou neprekročiť čierne čiary.