Darčeky pod vianočným stromčekom
6. december je čas, keď Santa prináša darčeky pre dobré deti, ktoré si môžu dať pod vianočný stromček. Máme tu zábavnú omaľovánku, v ktorej môžeme vidieť množstvo rôznych darčekov pod vianočným stromčekom. Na samom vrchole vidíme betlehemskú hviezdu.