Emblém USA
Keďže Spojené štáty nemajú tradičný znak, obrázok na lícnej strane veľkej pečate sa často používa v tejto úlohe neoficiálne. Veľká pečať Spojených štátov sa používa na overovanie dokumentov vydaných orgánmi Spojených štátov. Tento názov sa používa na označenie pečate, ale aj všeobecne na označenie obrazu na nej. Pri maľovaní obrázka použite rôzne farby.