Fly Puck
Mucha Puck je jednou z Majiných a Gucciho včelích kamarátok. Máju má veľmi rád a rád jej pomáha, keď má problémy. Žije na lúke, rovnako ako ostatný hmyz. Spolu so včelami sa často potulujú po lúke a pomáhajú iným malým zvieratkám v núdzi. Ktorú postavu z knihy Mama's Bee máte najradšej? Pri maľovaní tohto obrazu sa snažte neprekročiť hranicu.