Zábavná krysa
Potkany sú takí malí tuláci, veľmi rozšírení po celom Poľsku. Často obývajú riečne údolia, povodia a vlhké mláky, ako aj poľnohospodársku pôdu a brehy riek. Môžete sa s nimi stretnúť aj v obytných budovách, kde sa najčastejšie zdržiavajú na odľahlých miestach v pivniciach, pod podlahami a v kanalizácii. Vyfarbite túto zábavnú krysu. Akú bude mať farbu?