Znak Poľska
Tentoraz máme možnosť namaľovať znak našej krajiny. Orol na poľskom znaku sa pomerne ťažko vyfarbuje, pretože obsahuje veľa malých zákutí a zárezov, ktoré sa ťažko maľujú. Musíte si dať záležať a tento obrázok vyfarbiť veľmi presne. Pripravte si pastelky na maľovanie.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }