Harfa
Na tomto obrázku máme vyfarbiť hudobný nástroj, ktorý pripomína trojuholník. Obrázok má malé prvky, preto sa snažte vyfarbovať veľmi opatrne, aby ste nepresiahli čierne čiary, ktoré tvoria obrysy obrázka.