Horúca polievka
Dnes na obrázku vidíme misku horúcej polievky. Máte obľúbenú polievku? Potom použite vhodné farebné ceruzky a vyfarbite ich. Nezabudnite neprekročiť čierne čiary, ktoré tvoria obrysy kresby.