Americkí Indiáni
Názov "Indiáni" dal pôvodným obyvateľom Ameriky Krištof Kolumbus, ktorý sa mylne domnieval, že sa plavil na východné pobrežie Indie. Predkovia Indiánov prišli do Ameriky v niekoľkých migračných vlnách zo severovýchodu a usadili sa tam. Pri maľovaní tohto obrazu sa snažte neprekročiť hranicu.