Jesenný gaštanový list
Každý z nás, keď chodí do škôlky a blíži sa jeseň, sa už neraz vybral ku gaštanu, aby pozbieral gaštany, ktoré spadli zo stromu. Z týchto gaštanov robíme ľudí v škole alebo v škôlke. Zbierame aj farebné jesenné gaštanové listy, ktoré neskôr použijeme na výtvarné práce v škole alebo v materskej škole.