Ježiš a Mária
Ďalší náboženský obrázok na vytlačenie a vymaľovanie. Tentoraz je na dnešnej maľbe zobrazená Mária a Ježiš na jednom obraze, ako sa starajú o dieťa. Vezmite do ruky farebné ceruzky a pokúste sa presne vyfarbiť dnešný obrázok.