Mapa Južnej Ameriky
Najväčšou krajinou Južnej Ameriky je Brazília, ktorá zaberá takmer polovicu rozlohy kontinentu. V Brazílii sa nachádza Sao Paulo, najväčšie mesto v celej Južnej Amerike. Má viac ako 20 miliónov obyvateľov a patrí medzi desať najväčších miest na svete. Vyfarbite mapu Južnej Ameriky.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }