Káčer Donald vyhadzuje darčeky
Na obrázku vidíme Kačera Donalda, ako vyhadzuje darčeky. Prečo si myslíte, že to robí? Namaľujte tento obrázok čo najkrajšie, použite svoju fantáziu a pretvorte ho na niečo naozaj pekné. Obrázok môžete nakresliť pomocou online stránky alebo tradične