Kúpanie špinavého psa
Malé psy trávia veľkú časť svojho voľného času vonku, hrajú sa a šantia. Po takejto hre sú často veľmi špinavé od blata a trávy. Je dôležité, aby ste ich nezabudli okúpať, aby boli čisté. Vyfarbite psa vo vani.