Ihličnatý les
Vedeli ste, že lesy sa delia na ihličnaté, listnaté a zmiešané? Ihličnaté sú tie, ktoré majú ihličnaté rastliny, t. j. vianočné stromčeky. Listnaté lesy sú lesy s pravidelnými stromami. Na druhej strane, zmiešané lesy sú lesy, v ktorých sú zastúpené oba typy stromov. Ktorý les je podľa vás na obrázku?

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }