Mapa Fínska

mapa Fínska na vyfarbenie k vytlačeniuFinlandia to kraj w którym jest zawsze bardzo zimno. Jej stolic? s? Helsinki. Czy wiesz, ?e obowi?zuj? tam dwa j?zyki? Wi?kszo?? mieszka?ców Finlandii pos?uguje si? j?zykiem fi?skim, natomiast niewielka ich cz??? j?zykiem szwedzkim. Pokoloruj map? Finlandii na kolor, którego nazwa zaczyna si? na liter? F.