Mária Čenstochovská
Panna Mária je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich symbolov na miestach spojených s kresťanstvom. Jej symbolický význam je špecifický pre našu krajinu. Umelci, ktorí vytvárajú obrazy s jej podobizňou, sa ju vždy snažia čo najlepšie zobraziť. Vyfarbite tento obrázok tak, aby podľa vás vyzeral čo najlepšie.