Mária, kráľovná Poľska
Panna Mária a jej dieťa Ježiš sú na obraze znázornení ako symbolické postavy, ktoré dávajú zo seba to, čo ľudia, ktorí sa na nich obracajú, môžu potrebovať. Vyfarbite obrázok tak, aby Panna Mária a dieťa boli oblečení v krásnych šatách, ktoré budú mať význam.